Grondreiniging

Grond en zand zijn afvalsoorten die na grondige reiniging geschikt zijn voor hergebruik. Om grond opnieuw te gebruiken, is het van groot belang dat het product schoon is. Niet alleen moet het worden ontdaan van boomstronken, wortels, stenen, plastic en overig afval. Ook het verwijderen van asbest, olie of andere vloeistoffen is essentieel voor hergebruik.

Duurzame toepassing van grond en zand

Grond wordt na inzameling door Visser ATR afgevoerd naar een gespecialiseerd bedrijf. Dit bedrijf beschikt over reinigingsinstallaties die geschikt zijn voor zandige grond met alle mogelijke verontreinigingen. Moderne scheidingstechnologieën maken het mogelijk om grond en zand te bewerken tot herbruikbare grondstoffen.