Grond / zand

Grond en zand zijn specifieke afvalsoorten, die vragen om een eigen aanpak. Voor het afvoeren van grond en zand is het namelijk van belang dat het om schone producten gaat. Daarbij maakt Visser ATR onderscheid tussen visueel schone grond (ontdaan van boomstronken, wortels, stenen, plastic en overig afval) en inhoudelijk schone grond. In dat laatste geval wordt vervuiling met asbest, olie of andere vloeistoffen bedoeld.

Inzamelen van grond en zand

Grond en zand wordt ingezameld door middel van een afzetcontainer. Daarbij heeft u de keuze uit een open of een gesloten container.

Wat mag wel in de container voor grond?

 • Visueel schone grond
 • Zand
 • Tuinaarde

Wat mag niet in de container voor grond?

 • Asbesthoudende materialen
 • Asbestgelijkende materialen
 • Grond afkomstig van industrieterreinen
 • Boomstronken of wortels
 • Vervuiling door steen of andere materialen zoals plastic, papier, glas en overig afval
 • Vervuiling door olie of andere vloeistoffen
 • Grote hoeveelheden graszoden

Inzamelen van Grond/zand

Grond/zand wordt door Visser ATR met de volgende containersoort ingezameld:

 • afzetcontainer